Denna blogg kommer att stängas!

Hej på er!
Ser att ni fortfarande är ett femtiotal personer som är inne här dagligen.

Jag håller på tömma denna bloggen på alla recept och andra saker som jag vill ha med till den nya!
Sedan kommer den att stängas ner!

Vill ni ha tillgång till recept med mera så måste ni höra av er!
Maila mig


Hello!
I have seen that there are still many visitors here.

This blog will be shut down!

Do you want access to my recipes, and more, then you need to hear from you!
e-mail me

Bara klicka på gubben här ovanför.
Så löser vi så ni kan komma med till den nya.
Passar på att önska er alla en Glad Påsk!


Just klick on the e-mail icon!
Let me know that you want to follow my new blog and I will send you the address and access kod.

Happy Easter!

Kram/Hugs Maya


Flyttar

Ja ni läste rätt!
Maila mig för att få nya adressen!

Klicka på Mail gubben för att få min mailadress :)

(öppnar ett mail i nytt föster)

 

Uppge er mailadress, och namn och bloggadress om ni har någon.


Ni kommer få ett mail tillbaka med inloggningsuppgifterna.

 

Vi ses på mitt nya ställe!Tänkvärt!


When you say, "I can't" and expect the worst, you become weak & unhappy. When you say "I can", and expect success, you fill yourself with confidence & happiness
~~~~
 


Grattis på Födelsedagen!

Idag är ingen vanlig dag!
Idag är det Marcus födelsedag!
Vi säger jätte grattis till honom och önskar honom en kanon dag!
Vi ses ikväll!Woohoo... Fredag igen!

Härligt att snart är det helg! Och det är ju lika med ledighet!
Idag blir det som vanligt jobb, men det intressanta är ju att någon fyller år :)
Inlägg om det kommer snart!
Så vi ska alltså på kalas! Ska bli så mysigt, saknar Em massor!
Måste se om vi inte kan hitta på något snart!
Underbara väninnan Linda kommer på Lördag *hoppas på sol*
Vill ut och promenera vid havet, leta vår tecken så som vintergäck och snödroppar och annat härligt.
Men nu ska jag fixa lite till sen är det jobba som gäller!
Tjingeling!

P.A.S...Föräldra Alienations Syndrom

Läste något intressant som en tjej Sussie Nilsson skrivet på Facebook
PAS = Föräldra Alienations Syndrom 


Vad är Föräldra Alienations Syndrom (PAS)?

Ett agerande med avsikt att skapa främlingskap mellan ett barn och en av föräldrarna. Alienation är en metod att få, eller behålla, vårdnad om barn och att förhindra att den andra föräldern har inflytande på barnet. Alienationen utvidgas ofta till den andra förälderns familj och vänner.

I denna artikel antas genomgående att det är modern som har "kontrollen" över barnet och att modern är den förälder som får barn att ta avstånd från fadern medan fadern kämpar mot det och för att behålla kontakt med barn. Detta är den "normala" och vanligaste situationen. Man kan inte påstå att alienation har något att göra med förälderns kön. Med ombytta roller, där fadern utövar kontrollen, kan PAS användas av fadern mot modern.

Dr Richard Gardner nämner i sin bok "The Parental Alienation Syndrome", (sid 74):

"Många av dessa barn deklarerar stolt att beslutet att ta avstånd från sin fader är deras eget".

De förnekar allt inflytande från modern och detta bekräftas ofta kraftfullt av barnets mor. I praktiken brukar dessa mödrar ofta framhäva att de vill att barnet träffar fadern och att de förstår vikten av dessa möten, även om moderns praktiska handlande visar på motsatsen. Barn i denna situation är medvetna om att de genom säga att beslutet är deras eget att lindrar moderns skuld och skyddar henne från kritik. Dessa bedyranden av självständigt tänkande understöds av modern, som ofta lovordar barnet för att det har en självständig åsikt och är duktig i att oförblommerat framföra den åsikten.

Det är viktigt för läsaren att förstå att efter en tids programmering förstår inte barnet längre vad som är sant och börjar verkligen tro att fadern förtjänar det förtal som riktas mot honom. Slutpunkten för hjärntvätten har nu uppnåtts. Man ska kanske också nämna vad som inte är PAS. Det är när barnet och /eller modern (det är viktigt att vara medveten om att deras behov, deras önskemål och socialt välmående är inte alltid detsamma) har en välgrundat skäl till varför barnet inte bör träffa sin fader, eller varför modern inte själv vill ha kontakt med barnets fader. Sådana orsaker inkluderar våldsamhet, missbruk, beteendestörningar eller faderns brist att förstå barnets behov. När det finns verkligt skäl att vara orolig för barnets välbefinnande måste detta utredas omedelbart. När modern uttalar oro för egen del, vilket inte alltid betyder detsamma för barnet, bör det vara möjligt att ordna barnets viktiga kontakt med fadern utan att föräldrarna behöver ha direkt kontakt med varandra.

När modern är allvarligt oroad (utan att behöva vara det) men ändå har en grundläggande förståelse, bör information och medling vara till nytta. Ett vanligt problem är dock att värdera huruvida anklagelser – om de är sanna – har sitt ursprung i PAS eller inte. Många mammors önskan att förhindra kontakt är inte utan skäl baserade på hur lätt omgivningen tror på moderns anklagelser.

Varför är det så vanligt?

PAS är ett effektivt sätt att erhålla vårdnaden. Det finns två förklaringar till detta. Främst för att domstolar tar hänsyn till barnets "önskemål". I föräldrabalk, 6 kap, 2b § sägs "Vid avgörande enligt detta kapitel av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad". Det har även betydelse vad barnet har sagt till vårdnadsutredare eller av domstol tillsatt medlare. En moder som avbryter eller hindrar barnets kontakt med fadern utövar trots mot domstol vilket i Sverige är tillåtet. För att komma i bättre dager hävdar hon att "barnet inte vill träffa fadern". En medlare kan på domstolens begäran intervjua barnet och bekräftar att barnet verkligen sagt att den inte vill. Barnets "vilja" framförs nu till domstolen och denna minskar eller avbryter barnets kontakt med fadern. Fadern förlorar nu kontakten med sitt barn, möjligen under flera år. I många fall försonas fader och barn i myndig ålder.

Alienation är en effektiv metod att få makt över barnet och domstolar belönar ofta en framgångsrik alienation med att ge enskild vårdnad till den alienerande föräldern och minimum av umgänge eller inget umgänge alls mellan barnet och den för alienering utsatta föräldern.

Är PAS allmänt erkänt?

Medicinskt sett är PAS en form av emotionell barnmisshandel. Föräldrar i fientliga separationsprocesser lider allmänt av depression, ilska och aggressivitet. Dessa känslor visas genom att minska på kärlek och kommunikation och omfattar även barnet via vårdnadshavaren. PAS som ett beteendemönster har börjat erkännas i familjerättsliga processer i anglosaxiska länder men även i Frankrike och Tyskland medan PAS är ännu föga känd i Sverige. Få svenska domare har i dag kunskap om processerna som resulterar i PAS eller har förmågan att känna igen det. Kunskapen är nära nog obefintlig hos socialarbetare. Den som upplever PAS bör överväga om inte familjeterapi är ett sätt att gå framåt i konflikten.

Var försiktig och uppmärksam då du för PAS på tal med socialarbetare. Ingen s.k. "expert" tycker om att en klient låter dem förstå att de är okunniga. Det är bättre att fråga socialarbetaren om det kan vara PAS och om socialarbetarens argument än att påstridigt säga att det är PAS och låta socialarbetaren förstå sin egen okunnighet.

Hur går man vidare legalt?

Om du diskuterar med utredare anta inte att de ställer relevanta frågor. Skriv ner de frågor du skulle vilja få ställda och förbered svaren på dessa. När du träffar utredaren, ha svaret i beredskap. Om det inte återfinns i inlaga till tingsrätten, fråga varför. Var också säker på att du vet vilket datum du förväntas få en redovisning, alla utredare talar inte om när de kommer att rapportera. Det är väsentligt att du ifrågasätter alla fel och utelämnanden så fort som möjligt. Redovisa för din socialarbetare innan du går till rätten och meddela domstolen motpartens svar, eller uteblivande av svar. Försök ha en lista med felaktigheter och borttagna påståenden tillgänglig vid förhandling i rätten. Vissa socialarbetare erkänner och rapporterar PAS. Du bör föra dagbok och kopior på alla kommunikationer mellan dig själv, modern, och barnet, som bevismaterial. Godtagbara bevis kan vara: 

Modern hindrar dina försök att kommunicera med henne eller barnet, trots utsagan "modern hindrar inte barnen från att umgås med dig". 
Barnet skapar plötsligt ursäkter för att inte träffa dig. Barnet kan säga att det inte vill ha presenter av dig. Detta kan vara ett varningstecken. 
Barnet vill plötsligen inte träffa någon med anknytning till dig (nära släktingar eller vänner) och slutar kanske tala med dina grannar och andra som kan vara i nära kontakt med dig. 
Modern kan besöka skolan, föreningar och andra ställen ert barn besöker och berätta för de ansvariga att du inte ska kontakta ert barn hos dem. 
Vad kan jag göra åt detta?

Moderns strategi är att isolera dig från barnet genom att gradvis bryta ner alla kontakter du någonsin haft med barnet. Din strategi bör vara det motsatta - skapa alla upptänkliga kontaktpunkter med barnet, modern och alla andra som är involverade. Det finns inga absoluta och definitiva regler, eftersom varje fall är unikt, men det finns grundläggande riktlinjer som du bör följa: 

Utgå från att ert barn kan komma till dig i morgon. 
Var så sysselsatt som möjligt. Bibehåll och utveckla dina fadersinstinkter. 
Diskutera situationen öppet med alla som verkar vara intresserade. Tänk positivt. 
Samla artiklar och brev som berör detta ämnesområde. Har du en plan får du också en riktlinje om vad du bör göra. 
Det är en stor hjälp att diskutera PAS med en kvinnlig vän. 
Att göra något – faktiskt vad som helst – ger dig åtminstone känslan av att behärska situationen. 
Varför vill modern bli av med fadern?

Det finns inget enkelt svar på detta. I vissa fall används PAS som ett medel att bli av med fadern, och i andra fall glider situationen ur händerna på båda parter och PAS blir bara ytterligare ett steg i fel riktning. Det finns många skäl till varför modern anser det önskvärt att barnen hatar fadern – vissa fall beror det på flera olika orsaker i kombination. En enkät utförd med FNFs medlemmar visar följande tänkbara orsaker:

Modern vill starta ett nytt liv utan barnet far. Han ses som en belastning. 
Modern kräver pengar eller egendom och använder barnen som förlorbara lockbeten. 
Modern hatar fadern och använder barnen som vapen. 
Modern har svårt att hantera sitt eget liv. Kontakt med fadern är besvärligt. 
Modern anser att fadern är ovärdig och inte förtjänar kontakt med barnen. 
Modern kan ha övertygats av andra kvinnor, som är mansfientligt inställda. 
Modern kan använda detta som ett styrmedel av barnen (om ni inte uppför er ordentligt får ni inte träffa fader). 
Modern kan inte "tävla på samma villkor" – fadern kan erbjuda "bättre" villkor för barnen. 
Modern kan använda kontroll över barnen som ett medel att stärka sin egen självkänsla. 
Modern kan fortfarande tycka om fadern och använda barnen som ett medel att kontrollera fadern. 
Modern vill straffa faders nya partner indirekt. 
Modern har bara velat ha en fadersgestalt i barnens liv (insnärjd och lurad) 
Modern ser barnen som ett sätt att få försörjning, bostad, bidrag och andra förmåner. 
Modern tror uppriktigt att fadern saknar intresse för sina barn. 
Modern jämställer all fiendskap mot henne som fiendskap riktad mot barnen. 
Modern kan ha en livsstil helt skild från fadern och vill inte att barnen tar efter fadern. 
Modern kan sakna en "egen" familj och uppfattar barnen som "sin" familj. 
Modern har blivit känslomässigt beroende av barnet. 
Modern betraktar barnet som sin egendom. 
Modern fasar för att barnet skulle vilja lämna henne för att uppsöka fadern. 
Modern kan ha kommit från en splittrad familj och ha svårt att bibehålla ett förhållande. 
Modern vägrar att acceptera allt som påminner om ett brutet förhållande. 
Modern kan ha emotionella eller andra problem och vill inte att fadern ska få vetskap om detta. 
Vikten av att veta varför.

Om du vet varför modern beter som hon gör är du i en bättre position att klara situationen. En moder kan vilja ha fadern ur vägen för att hon har en ny relation och det helt enkelt gör livet komplicerat om fadern fortfarande finns i kulisserna. Barnens behov blir nu sekundära. Å andra sidan – en moder som bor i en fastighet som ägs av fadern och är beroende av barnets far för allt utöver ett överenskommet underhåll, kan skapa ett "barnens främlingsskap" för att kunna utöva påtryckningar mot fadern om underhållet. I dessa situationer bör man kunna starta förhandlingar.

Modern kan ha startat en ny relation med en annan partner och detta är ofta en viktig orsak till problemen. Hon väljer ofta att övertyga barnen att tänka på den nya partnern som barnens far. Hon kan tom försöka övertyga barnen att kalla den nye partnern "fader". Den nye partnern kan ha egna barn från tidigare förhållanden, och han vill att dina barn ska betrakta hans barn som bröder och systrar, eller så finns det halv-bröder och halv-systrar i "pipe-line". Är du en ogift fader utan gemensam vårdnad finns alltid risken att den "nya familjen" försöker få dina barn adopterade, och då har du inget juridiskt ansvar, eller rättigheter, gentemot dina barn. Även om det inte finns några andra barn i det nya förhållandet, kommer den nya pojkvännen, oavsett hur tillfällig han är, sannolikt att umgås med dina barn mycket mer än du får tillfälle att göra och kommer sannolikt att utöva någon form av "äganderätt" och påverkan på barnen mot dig. Han kan också ha en stark påverkan på modern och uppmuntra henne att göra livet besvärligt för dig på alla vis.

Att lägga upp en plan.

Det första stadiet är att försöka hitta en direkt kontakt med modern och barnet. Kan du skriva, träffas eller ringa? Om detta är möjligt, försök inkludera någon form av fortsättning. Ge ditt barn frankerade vykort att posta innan ni möts igen. Är barnet gammalt nog – ge henne/honom ett telefonkort, med anvisningar om hur han/hon kontaktar dig i hela världen. Om modern tillåter det, betala prenumerationer för serietidningar och tidskrifter till barnets adress så de påminns om dig regelbundet. Ge barnet ett antal telefonnummer till människor de litar på om de vill tala med någon. 

Om du inte tillåts kontakta ditt barn, be vänner och släktingar att göra detta på dina vägnar. Få dem att skicka inbjudningar och presenter åt dig. Om moderns släktingar och vänner fortfarande är dina vänner kan du få mycket information av dem. Försök att upprätthålla goda relationer till dem. 
Förutom vänner och släktingar kommer moder och barn att ha kontaktytor mot skolor, föreningar, lekkamrater och andra lokala ställen som mor och barn brukar besöka. Där finns människor som kommer att ha kontakt med ditt barn och modern och kan förmedla information om dem. Kom ihåg att moderns strategi är att blockera all information till dig. Om du vet att ditt barn spelar fotboll på söndag kan det vara glädjande att se ditt barn, utan att detta kontrolleras av modern. 
Kan du delta i barnets aktiviteter? Om du inte uttryckligen är förbjuden att närvara, kan du ställa upp som skolvärd eller klubbfunktionär. Trots många mammors försök att tolka ett domstolsbeslut på "umgänge" som ett absolut maximum för barnets umgänge med dig är det i verkligheten ett minimum. Du bryter inte mot en överenskommelse om du deltar i en friluftsdag eller en skolfest, inte ens om du arbetar som klassvärd eller någon annan frivillig föräldraroll. 
Du kan skapa situationer som underlättar för dig, utan att faktiskt träffa ditt barn. Att delta i olika lokala aktiviteter medför att du syns och uppmärksammas av människor som känner modern och barnet. Om du kan, engagera dig i aktiviteter som ditt barn tycker om –eller som ditt barns kamrater tycker om – de barnen kommer sannolikt att berätta för ditt barn att du är närvarande. Skolaktiviteter, kommunala initiativ, utställningar och förevisningar är ofta händelser som behöver många frivilliga medhjälpare. Ställ upp och det kan ge resultat på oväntat sätt. 
Du kan också göra dig känd genom att skriva artiklar i lokalpressen och försöka organisera andra pappor i samma situation. Om modern förstår att du ger publicitet åt ert "fall" (utan att gå över gränsen för åtalbarhet) förstår hon att artiklarna syftar på henne och hennes agerande. Hon kommer då att önska att du försvinner. Om du då har ett stabilt rykte och inte verkar försvinna, kommer hon i bästa fall att inse att problemet löses genom mer hänsyn till barnets önskningar om umgänge. 
Slumpen är inte en helt oviktig faktor. Det är inte ovanligt att pappor träffar sina barn på platser nära barnets hem. Du kan öka chansen att träffa ditt barn bara genom att vara på rätt plats på rätt tid. Pressa inte den här tanken till sin ytterlighet, men var medveten om att den ger dig möjligheter. 
Ytterst är kravet trots allt bättre lagar och ett mer upplyst rättsväsende. Det här inträffar inte av sig självt, men om det någonsin ska inträffa krävs det att alla som kräver en förändring arbetar för detta. De flesta pappor upptäcker snabbt att den "legala vägen" inte leder någonstans för det mesta. Vissa har spenderat otroliga summor på advokatarvoden utan att uppnå någonting. Anta att samma summa hade investerats i marknadsföring av "ditt fall" i tidskrifter, tidningar och brev till myndigheter – resultatet hade skiljt sig väsentligt från det nyss beskrivna. Trots det är det enklare att förmå pappor att investera tiotusentals kronor på advokatarvoden än att få dem att skriva till riksdagsmän och klaga. En av de bästa uppskattningarna är att veta att en central beslutsfattare läst ditt brev och överväger åtgärder. Du kan lära dig hur man skriver genom att läsa vad andra har skrivit. Även om ditt alster inte publiceras i en tidning kan det bidra till att andras artiklar publiceras, genom masseffekt och genom att ämnet engagerar flera. 
Moderns beteendemönster

Det vanligaste är att modern vill visa att hon "har kontrollen". Det kan ske på många olika sätt, alltifrån att hon ignorerar dig, till ren förolämpning. Paradoxalt nog kan hon göra detta därför att hon antar att du älskar barnet så mycket att du accepterar detta – om du inte älskade ditt barn hade du ju gått din väg. Hon antar att du inte går din väg, så hon ökar kontrollen så långt hon kan. I de flesta fall är det ingen tydlig strategi, bara en utvidgning av fientliga reaktioner som passerar mönstret "argumentation - tystnad - begränsad kommunikation - ingen kommunikation - fientlig aktivitet".

Några vanliga exempel är: 

Kräver att du kommer och går på exakt överenskommet klockslag. 
Kräver en exakt redogörelse i förväg för när, var och hur barnet ska umgås med fadern. 
Genomför "sista-minuten" förändringar i gjorda överenskommelser som rör barnen. 
Erbjuder barnet andra aktiviteter på den tidpunkt då barnet ska träffa dig. 
Ger liknande presenter som du givit barnet, i avsikt att minska värdet av det barnet fått av dig. 
Gömmer, skadar eller handskas vårdslöst med saker du givit barnet. 
Misstolkar avsiktligt allt du säger eller gör. 
Kräver ekonomisk ersättning för din kontakt med barnet. 
Vidarebefordrar inte skolrapporter eller medicinska upplysningar eller annan information du har rätt att förvänta dig som förälder. 
Kritiserar ditt beteende och din förståelse av barnets behov av föräldrakontakt. 
Kritiserar ditt hem, dina vänner och ditt sätt att leva. 
Berättar för barnet att umgängesdomen är ett legalt maximum, inte en minimirättighet. 
Tillåter barnet att missköta sina skoluppgifter under veckorna, så att de måste fullgöras under den tid barnet ska träffa dig. 
Ignorerar dig offentligt och uppmuntrar barnet att göra detsamma. 
Förbjuder dig att delta i barnets skol- och fritidsaktiviteter. 
Informera (felaktigt) att det finns ett domstolsutslag på att du inte får närvara i skolan eller på fritids. 
Kräver att din nya partner inte får närvara då du träffar ditt barn, eftersom det förvirrar och stör barnet. 
"Bortser" från presenter som du skickar till barnet vid speciella tillfällen. 
Säger att barnet är upptaget med annat eller ute när du ringer, eller avbryter och lägger sig i samtalet med barnet. 
Alltid upplyser om dina svagheter som fader inför barnet.’ 
Sammanfattningsvis letar modern alltid efter alla sätt att underminera din position. Om du hämnas på något sätt tar modern det som bevis för att du inte kan umgås med henne (inte barnet). Hennes avsikt är att använda ett så här provocerande beteende mot dig och pressa dig mot ytterligheter så att det kan användas mot dig i en vårdnadstvist. Försök att dokumentera dessa tillfällen.

Slutsatser 

Pappor som lyckas behålla bra kontakt med barnet brukar ofta få ett utökat umgänge. 
Fadern som lyckas kommunicera med modern kommer troligen att återfå en förlorad kontakt med barnet. 
Fadern som har familj och vänner med barnkontakt kommer troligen att återfå en förlorad kontakt med barnet. 
Fadern som förlitar sig på rätts-systemets möjligheter till fader-barnkontakt kommer med yttersta sannolikhet att bli besviken. 
I praktiken är det omöjligt att undvika domstolar helt och hållet, de bör användas som en sista utväg. Om modern har ensam vårdnad har hon ingen anledning att förhandla med dig i rätten. Det finns dock två fall då hon kan tänkas vara förhandlingsvillig: 

Om modern vill ha något du kan erbjuda. Det är uppenbart om hon vill ha pengar, egendom etc, men det kan vara mer subtila önskemål. Det kan vara en förändring i din attityd mot henne. Listan ovan avseende "Varför modern vill bli av med fadern" kan ge en del vägledning. 
Om situationen blir för stort problem. Nu kan domstolarna bli användbara. Systemet gör att allting tar mycket längre tid än det mänskligt sett borde göra. Det är faktiskt ganska ineffektivt – försvunna papper, uppskjutna förhandlingar, felaktiga formulär etc. Den här allmänna röran kan faktiskt vara till nytta. Om du redan har förlorat kontakten med dina barn, och därför inte har något ytterligare att förlora, kan du alltid göra nya inlagor, skriva till hennes ombud, kräva aktuell information etc. Modern kan slutligen inse att du inte tänker överge era barn och inse att det inte är värt allt bekymmer och minska på restriktionerna. 
Slutligen, kom ihåg att hennes liv inte är en dans på rosor. Hon kommer att ha problem. Om du gör klart att det förflutna ska förbli i det förflutna är det goda odds att framtiden går i den riktning du önskar.
Källa: http://www.ufr.org/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Väldigt intressant inlägg tycker jag.
Vad tycker ni?

Dum eller Smart?Hm.. läste ett inlägg om dyslektiker.. att dom inte va så smarta, (kan inte hitta var det stod nu... var på någon mat sajt), och hade det svår att läsa recept mm.

Men jag vill hävda att dom är väldigt intelligenta

Dyslektiker har utmärkta hjälpmedel bl.a. i form av text-till-tal-program på datorn. Det finns också flera utmärkta kokböcker i Daisyformat. En dyslektiker är inte dummare än vad vi andra är, de uppfattar bara text och siffror annorlunda. Flera stora "stjärnkockar" är dyslektiker. Ta t.ex. Jamie Oliver som nätt och jämnt kan skriva sitt namn.

Killen är helskärpt, men han "får bara inte till det med bokstäverna".

Sina kokböcker dikterar han på band så får förlagets anställda skriva ut det.

Andra mycket kända och framgångsrika dyslektiker är:

Cher.

Bill Clinton.

Tom Cruise.

Albert Einstein.

John Lennon.

Winston Churchill.

John F Kennedy.

Percy Nilsson.

Källa: Expressen.se 

Ganska intressant tycker jag, en annan person är ju vår egen Kronprinsessa Viktoria och hennes pappa kungen som båda har dyslexi.
Vad är Dyslexi då?
Läs här!


Jag har en kär vännina som har Dyslexi! och hon är smart och intilligent!

Så ta reda på fakta och ha inte förutfattade meningar om olika handikapp!


Frasiga VåfflorNi trodde väl inte jag missat att det är våffeldagen idag!?
Här kommer mitt favorit recept!

Bild: Lånad från google

 

För 8-10 personer.

 

 

Ett superbra recept för allergiker, Inga ägg används!

Använd Valio mjölk och mjölkfritt margarin så blir de laktosfria!

 

 

 

Ingredienser

3 1/2 dl vetemjöl

2 tsk bakpulver

2 dl mjölk

2 1/2 dl vatten

100 g smält smör

 

 

 

Gör så här

Blanda vetemjöl och bakpulver i en skål.

Tillsätt mjölken.

Vispa till en jämn smet.

Tillsätt vattnet och det avsvalnande smöret.

Hetta upp våffeljärnet.

Pensla med lite smör före första laggen.

Grädda våfflorna och servera med sylt och vispad grädde.

Tips: Våffelsmeten kan göras i förväg.

Smaklig spisGod morgon underbara värld!


Ännu en dag! En torsdag för vara mer exakt!
Glömde ju berätta att jag fick en underbar bukett tulpaner av min darling i går!
Det är något som gör mig så glad!
Färska blommor, det är som balsam för själen, speciellt om man får de som present!
Jag ÄLSKAR tulpaner!
Här kommer några bilder på buketter sedan innan, visst är det fint!?
Men nu är det dags att fixa sig innan man ska till jobbet och sedan After work :)
Ha en underbar dag alla!
Tjingeling!

Mitt i veckan!

Onsdag...och VÅREN är på väg!
Snart är ALL snö borta :)
Så underbart ute, till och med nu på kvällen..det är plusgrader :)))
Dagen har varit bra, handlat och förberett lite inför Linda ska komma till helgen!
I morgon blir det After Work med The girls! Ska bli nice att träffa Sofie och de andra tjejerna.
På fredag ska vi fira Marcus så vi är bjudna hem till honom och Emily :) Saknar min tös ♥
På lördag kommer underbaraste Linda ♥ har saknat henne.
Ska bli så trevligt att få skämma bort henne lite:)
Men nu ska jag inta duschen och sen blir det sängen!

En fråga!Den som tror jag var ute efter medlidande i förra inlägget har helt fel!
Jag är bara GLAD & TACKSAM att min dotter klarade sig så bra i Olyckan!
Du som skrivet denna kommentar:

Anonym
om Ett år sedan!:

oj vad alla kommer tycka synd om dig nu.. eller inte.

Denna kommentar är inte godkänd: IP: 85.###.##.##

(ipnummer är inte komplett för de nu som tror jag lagt ut ett korrekt sådant)

Varför läser du min/vår blogg?Ett år sedan!Usch.... idag är det ett år sedan telefonen ringde på morgonen och jag blev fullkomligt livrädd!
Min älsakde dotter hade varit i en trafikolycka.
Läs om det här & här!

Idag är det en härlig dag!
Solen skiner och våren är verkligen på väg!
Detta har jag verkligen längtat efter, funderar på att hänga undan Dunjackan nu!
I kväll blir det kanske att fixa lite smått i trädgården?
Vill börja handla blommor :)
Ha en skön eftermiddag!
Tingeling!


Till Annika & Mini

Annika önskade recept på något smarrigt att bjuda på, här kommer lite förslag!
.
.
Klicka på bilden så kommer ni till receptet!
Hoppas ni hittar något som faller er i smaken :)

Hallonkyssar

Ca 30st

 

Ljuvliga kakor med vit choklad.

Väldigt lättbakade, bara klicka ut dem på plåten.

Ett tips! Kakorna är stora! så klicka inte för många på en plåt, 6 st är ganska lagom.

 

 

 

Ingredienser

100 g smör

4 dl strösocker

4 ägg

5 dl vetemjöl

1 tsk bakpulver

75 gram vit choklad

100 gram frysta hallon

 

Beskrivning:

Sätt ugnen på 175 grader. Rör smör och socker smidigt. Tillsätt äggen ett i sänder.

Blanda mjöl, bakpulver och rör ner det i smeten.

Riv chokladen och tillsätt den.

Klicka ut på plåtar med bakplåtspapper.

Fördela hallonen (gärna lite smulade) över kakorna.

Grädda mitt i ugnen 12 minuter!


Bloggen 1 År!

~
Bloggen fyller 1 År idag!
Och det får vi fira med lite musik och dans!
Ni hänger på va?
Vad passar bättre än lite Kool and the gang!
~
Ha en underbar dag!
Tjingeling!
~

Måndag kväll!

Dagen har varit bra :)
Jobbat och slitet som vanligt, jobbat av tvättberget lite nu när vi kom hem, och sen blev det Pasta och köttfärsås till middag. Receptet hittar du här!
Chris är iväg och jagar och jag och Natti ska till på film :) The Uglu Truth. 
Har ni sett den?
Natti hostar fortfarande och hennes Chef ville inte ha henne på jobbet förrän hon är bättre!
Hmm... tösabiten är sååå uttråkad!
Men men, vi kan ju inte göra så mycket åt det.
Vi funderar på att byta Boxer mot Canal Digital!
Vad har ni och hur tycker ni det fungerar?
Vi får väl se hur vi ska göra!
Nu är det film time med dottern ♥
Tjingeling!

Maya's vildfågelbiffar

8-10 personer
Saftigt goda viltfågelbiffar

Ingredienser:
700 gram Gåsfärs (eller annan fågel)
500 gram fläskfärs
2 ägg
ca 1 dl Ströbröd
2 msk piffy allkrydda
½ dl matlagningsgrädde
Smör till stekning
Gör så här:
Rör ägg, ströbröd och krydda.
Tillsätt grädden.
Låt svälla så det blir tjockt.
Tillsätt lite mer ströbröd om så inte är fallet.
Rör ner färsen i blandningen, blanda väl.
Platta ut till lagom stora färsbiffar.
Stek på medel varmt järn.
Servera med ris eller potatis och en god sås. Och gärna en grönsallad till.
Jag gjorde en snabb och god champinjonsås till.

Chris Tekakor


Här kommer receptet du bad om Gunnsan :)


ca 30stLätta bakade goda tekakor som du snabbt svänger ihop.

Ingredienser:
1 liter mjölk
3 pkt jäst
200 gram Smör
Ca 2 kg mjöl.
Lite salt
½-1 dl sockerGör så här
Smula jästen i en stor bunke.
Tillsätt saltet ca 1 tsk
Värm Smör och mjölk så det blir fingervarmt.
Tillsätt socker. Beroende på hur söta man vill ha dem, ta 1-2dl.
Blanda ihop allt snabbt och låt jäsa till dubbelstorlek,
Baka ut & nagga,
Grädda 225grader
Ska bara jäsa 1 gång så det är bara in i ugnen med dem!
Grädda ca: ca 10minuter eller tills de är gyllenbruna.

Såå… klart, härliga Tekakor att servera med smör, ost och marmelad

God morgon världen!

En ny orörd vecka med många planer.
Får väl se om alla planer blir av :)
Om det är så kommer det att bli en väldigt trevlig vecka.
Det är after work, födelsedagskalas och besök av underbaraste vännen Linda :)
Men nu är det jobbedags!
Tjingeling!

Söndag kväll

Äntligen börjar man se gräsmattan igen, eller ska vi säga våtmarken..haha!
Kan meddela att det är väldigt blött här!
Men vad gör det? Bara snön försvinner!
Har varit flera plusgrader nu i helgen och jag njuter verkligen av det.
Helgen har varit så skön, vilat och fixat lite här hemma.
Idag har jag gjort viltfågelbiffar till middag, sååååå gott!
Det blev lite filmmys i går, vi har något som heter Lovefilm.se och man får hem obegränsat med filmer varje månad, när man sett en så skickar man tillbaka den och en ny kommer hem, för endast 149kr i månaden.
Vi har en kupong kvar i fall någon vill prova på det! En månad gratis (i detta fallet 4 filmer)
Finns massor bra att titta på där.
Och mycket billigare än att hyra film.
Natalie har valt två filmer och och jag två... jag älskar ju Nora Roberts Romaner och valde filmer baserade på hennes bestsellers.
och 
Idag har vi utökat våran lista med en hel hög filmer :)
Ska bli kul att se lite gamla filmer som jag letat efter men inte hittat.
Nu ska jag mysa med min darling och njuta av det sista ledigheten innan det är en ny jobbe vecka som drar igång.
Ps. Glöm inte gå in och rösta på Erik! 
Tjingeling!

GottiGott Kassler

 

Pomeros's barns gottigottgott-kassler

För: 4 personer

Tillagningstid: 30 minuter

 

 

Ingredienser

400 g kassler

50 gr marinerade soltorkade tomater

3 vitlöksklyftor

1 msk smör

4 dl matlagningsgrädde

1 köttbuljong

2 msk tomatpuré

2 dl crème fraiche

1 dl färsk basilika eller 2 tsk torkad

 

Beskrivning

Strimla kassler och soltorkad tomat.

Skala hacka vitlöken.

Bryn kassler och vitlök i smöret.

Häll i grädde och smula i buljongen. Låt sjuda 5 min.

 

Tillsätt tomatpuré, crème fraiche och soltorkad tomat. Låt koka upp. Strö över basilika.

Inget salt eller peppar behövs.

Servera med ris och grönsallad.

 

Receptet är skrivet av Pomero och kan hittas på Matklubben.se


Fusk wienerbröd

 

 

Goda och enkla wienerbröd.

Ingredienser:

Degen:

5 dl mjölk

150 g margarin

75 g jäst

3/4 dl socker

2 ägg

Ca 1½ liter vetemjöl

 

Fyllning:

Margarin (efter tycke och smak)

 

Marsankräm:

3 dl grädde

2 påsar kokmarsan

1½ msk socker

 

Beskrivning

Gör degen (som en vanlig bulldeg), låt jäsa i 30 minuter.

Kavla ut till en rektangel formad platta, bred på margarinet, vik plattan dubbel, kavla lite grann.

Skär remsor och snurra varje remsa (som när du tvinnar ett snöre), forma varje tvinnad remsa till en rund bulla. Låt jäsa i 40 minuter.

 

Koka marsankrämen under tiden bullarna jäser. OBS tag av pannan med marsankrämen från spisen så fort den börjar bli lite tjock, annars risk att det bränns vid.

 

När bullarna har jäst, pensla bullarna med uppvispat ägg och sätt en klick marsan på varje bulle.

Grädda bullarna i 225 grader, 5-8 minuter.

Låt svalna och ringla florsocker glasyr över bullarna.

Receptet är skrivet av Lennali och finns på Matklubben-se


Roliga kökssaker

Suttit och kikat efter lite presenter på nätet och en sida jag alltid hamnar på är Blubox.se
Jag hittade massor med roliga kökssaker, eller vad sägs om dessa?Otroligt läckra knivställ, hade man haft ett "modernt stylat kök" så hade dessa passat perfekt.
Eller vad sägs om dessa när disken ska fixas?


Dessa saker kan ju göra att vem som helst vill diska :)

Även matlagningen kan bli rolig för de som inte gillar det!
Vad sägs om dessa?Rivjärn, sockerströare och kakfat

Allt från Bluebox.se

Jag personligen fastnade för dessa.En BIB kasse :))
Fanns även en annan variant för det Moderna köket!Med detta säger jag Godmorgon!
Ha en fin söndag!
Tjingeling!

Mer tävling hos Millah!Hos Millah kan man vinna ett halssmycke från Runns.se

~Nyhet på Runns Webshop är namnhalsband gjorda helt i 925 silver med din personliga text. Väldigt snygga och en mycket uppskattat gåva till din älskade eller skäm bort dig själv.
Halskedja i 925 sterling silver ingår i valfri längd.
Värde 300kr"

Kika in till Millah, även ni utan blogg kan vara med och tävla ♥

Tävlingen avslutas 25 Mars
Lycka till


Tävling hos Millah!

Tävla om en namnring från www.cathis.eu

En jätte fin ring med ett hjärta i mitten.

Du bestämmer själv vad du vill att det ska stå.

Max 14 tecken, max 7 tecken på varje sida om hjärtat.

 

Tävla du med här på Millah’s sida

Klicka HÄR!

Även ni utan blogg kan vara med ♥

 

Tävlingen avslutas 1 April

Lycka till


Player

Missa inte min gudson Erik's nya låt! Player!
Ni kan gå in och lyssna och rösta på den här på  
Erik har hunnit fylla 18 år och så länge jag kan minnas har han sjungit :) Tror han sjöng innan han pratade *Ler*
Han pluggar i Malmö, andra året på musikergymnasiet Rymus.
Just nu är han med och tävlar om att komma med i bandet

~
Foto: Alexander Glendestam

Vi önskar Erik Lycka till och håller tummarna för honom!

Och glöm inte rösta på honom!

RÖSTA!

Dom letar efter nästa stjärna som ska ingå i bandet Love Generation. Love Generation är en ny svensk grupp som ska hittas, utvecklas, produceras och lanseras av superproducenten RedOne, tillsammans med Peter Swartling och Jonas Johnson från Legend Music Group.

Musiken kommer produceras av den flerfaldigt Grammy vinnande världsproducenten RedOne som bland annat ligger bakom Lady Gagas framgångar.

 

 


Maya´s Rågbröd med lingon

2 bröd

Lättbakat och gott!

 

 

Ingredienser

7dl rågmjöl

4 dl grahams mjöl

2 dl grovt rågmjöl

1 tsk salt

1 dl solrosfrön

1 dl linfrö

1 dl lingonsylt

1 dl vetegroddar

½ dl Vetekross

1 liter filmjölk

1½ tsk bikarbonat (eller två rågade tsk bakpulver)

2 dl mörk sirap

 

Beskrivning

Blanda ihop alla torra ingredienser i en bunke, även bakpulvret för att det ska bli jämt blandat.

Häll filmjölken, lingonsylt och sirapen i en annan bunke och blanda ihop det. Häll sedan filmjölken och sirapen över mjölet och blanda runt tills det blir en kladdig smet.

Smörj och bröa två avlånga kakformar, fördela smeten i formarna och strö över lite mjöl, ställ in dom i botten av ugnen.

Ugn: 175 grader. Gräddas i ca 1 timme


Maya´s klyftpotatisMmm... super goda

För 4 personer

Ingredienser:

Potatis (2-3per person)

St Maria´s vitlök & örter krydda

Salt

Olivolja

Gör så här:

Skrubba & skölj potatisen noga, klyfta den, lägg i en ugnsform, ringla över lite olivolja, salt och örtkrydda. Rör runt ordentligt, in i ugnen ca 45 min (beroende på potatissort!)

Så enkelt och så gott!


Äntligen!Underbara fredag!
Ännu en arbetsvecka har sprungit förbi en.
Men gud vad härligt det ska bli att hålla helg!
Jag tänker fixa litei mina skåp och låder, känns som perfekt jobb för en helg.
Sen blir det säkert någon härlig promenad.
Ikväll tänkte jag göra fläskytterfilé med kantarellsås och klyftpotatis.
Älskar hemmalagade klyftpotatis!
Kanske ett eller två glas vin till det, eller öl.

Chris skulle fixa något gott till filmen ikväll.
Kommer bli en riktigt skön kväll tror jag :)

Ha så gott alla!
Tjingeling!
~


Tävla du med....

~


Jag är nu med och deltar i tävlingen om ett härligt & vårigt Niveakit beståendes av 7 produkter!


~

 

 

Skriv att du blev tipsad av

Mayas Lilla Lusthus

http://mayashideout.blogg.se


Gå tillBRING BLING TO EVERYTHING - TÄVLING


För att delta i tävlingen gör så här:

Gå till Annikas & Minis sida och följ instruktionerna!

Och du som inte har blogg kan faktiskt också vara med och tävla!

Men då mailar du till info@tryme.se

Kit nummer 1 får en ny ägare den  1 April
Kit nummer 2 får en ny ägare den 10 April 
Kit nummer 3 får en ny ägare den 20 April

Lycka till till alla som ställer upp!!

 

Håll tummarna för mig!


Maya´s Potatis och broccolisoppa

 

För: 4 personer

Tillagningstid: 25 minuter

 

Snabbt och gott!

 

Ingredienser

500 g potatis

300 g morötter

300 g broccoli

1 liter vatten

2 grönsaksbuljongtärningar

2 vitlöksklyftor

2 msk crème fraiche

1 dl matlagningsgrädde

2 pkt bacon

1 knippa persilja

Salt

Vitpeppar

 

Beskrivning

Skala och dela potatisen tärningar, inte för små.

Skala och slanta morötterna, lägg dem och potatisen i en gryta och slå på vattnen och tillsätt buljongtärningarna, låt koka i en tio minuter.

Hacka vitlöken och tillsätt den ihop med broccolin, crème fraiche och grädden.

 

Koka ytterligare ca 5-10 minuter (till broccolin är mjuk). Smaka av med salt och vitpeppar.

 

Knaperstek baconen och servera det på toppen på soppan, strö över massor med nyklippt persilja!

Servera med gott bröd, gärna vitlöksbröd.


Vill ha Vår NU!Vilken tidning man än läser så står det om att plantera, om fröer, olika tips och vad man ska göra nu...
Oj vad jag längtar att få ligga på alla fyra med händerna i jorden och gräva och rensa och göra fint!
Känna doften av den fuktiga jorden!
Och vad har jag och Chris för planer denna våren att plantera?
Vi är sugna på att köpa en Magnolia, dom är ju bara så vackra när de blommar på bar kvist!
Sen vill jag gärna ha fler Rhododendron 
Har ni trädgård?
Har ni börjat planera?
Vad längtar ni efter att ha i trädgården?
Vad är bäst med att ha trädgård tycker ni?
Vissa tycker bara det är en massa jobb...hihi.
Härligt jobb anser jag :)

Bara att få njuta av solen strålar är underbart!

Wohoooo

Wow... det är plus grader nu på morgonen!
Jippi säger jag bara! Äntligen, nu kan snön smälta på riktigt!
Och våren komma, ser att några hittat vårtecken, än har jag inte sett några... här ca 35cm hårt packad snö ovanpå allt!
Men ser fram emot helgen! Ska bli tvåsiffrigt då :) enligt Chris i alla fall--- och då menar han inte 10 minus *Ler*
Men nu är det dags att ge sig!
Jobb och shopping står på programmet idag!
Tjingeling!

I dag är det st Patrick's Day
Världen över firas st Patrick's Day!
Inte så mycket här i Sverige vad jag vet? Vet ni några som firar?

Saint Patrick's Day (iriska: Lá Fhéile Pádraig) är Irlands nationaldag som firas den 17 mars. Dagen firas till minne av landets skyddshelgon S:t Patrick. I

 bland annat USA, Storbritannien och Irland är det tradition att ha gröna kläder på sig.

Om man ser någon som varken bär gröna plagg eller accessoarer får man enligt tradition tillåtelse att nypa dem.

Så akta er om ni inte är klädda i något grönt ..hihi.


God morgon!

Mitt i veckan... det vill säga onsdag!
Här händer inte så mycket, ganska lugnt och skönt.
Dagen blir som vanligt, jobba sen hem och fixa.
Kom till att tänka på att snart är det sommartid!!!
Inte för att det känns att vi snart ska sätta fram klockorna och få en timmed mer ljus om dagen, det är ju inte vär här inte!
Fullt med snö än, och kallt.
Åhhh vad jag längtar efter våren.
Undra i fall det finns vårblommor under snön? Vintergäck, snödroppar? Någon som sett något än?
Men nu är det dags att jobba för min del!
Tjingeling!

Buzzador

Jag har varit medlem i något som heter Buzzador sedan 2007, ett väldigt roligt och trevligt sätt att få testa nya produkter helt gratis, det ända man behöver göra är att "Buzza" det vill säga låta andra få ta del av produkterna du har fått hemskickade till dig, Vi har provat allt från hund, kattmat, kaffe, kyckling, halskarameller, tuggummi, film mm.
Sen lämnar du rapport där du berättar vad dina vänner tyckt!


Jag har delat ut prover till släkt, vänner och bekanta, roligt att få höra vad de tycker.
Jag tänker inte lotta ut några av grejorna här, tycker det är inte riktigt passande.
Det är ju trots allt gratis prover som man ska dela ut!

Det är gratis att bli medlem på  Buzzador.com och föreslår att du också gör det!
Som Buzzador får du utan kostnad testa nya produkter och tjänster.
Hur länge det dröjer innan du kommer med i din första kampanj kan variera från någon vecka till månader beroende på hur väl du passar in i de kommande kampanjerna.
När det finns möjlighet att komma med i en kampanj så får du besked om det.
När det finns möjlighet att komma med i en kampanj så får du besked om det.
Följ den här länken så det framgår att det är jag  som har bjudit in dig (mitt användarnamn som Buzzador är Maya_Nielsen):
<a href=https://www.buzzador.com/buzzador/index.php?file=u-regstep1&lang=SE&refstr=Maya_Nielsen>https://www.buzzador.com/buzzador/index.php?file=u-regstep1&lang=SE&refstr=Maya_Nielsen</a>
Följ den här länken så det framgår att det är jag  som har bjudit in dig (mitt användarnamn som Buzzador är Maya_Nielsen):
Om du vill veta mer innan du bestämmer dig klicka HÄR!
Så varför inte testa?
Gratis är gott!

”Nätet har blivit en kanal för ilska”Läste en artikel som Krizza uppmärksammat mig på! Tack Krizza!
På Aftonbladet har dom tagit upp nät hatet och skriver bland annat att; "Elaka kommentarer på nätet har ökat explosionsartat – och näthatet har blivit ett begrepp. ”På internet tar människor sig friheter de aldrig skulle drömma om annars. De gömmer sig bakom anonymiteten, ser inte dem de skriver till och kan lätt glömma att de sårar andra, säger psykologen Madeleine Gauffin Rahme"

En ung kvinna, "Rstahl" på Devote.se har blivit citerad: 

”Det var inte en kommentar, utan det var flera stycken, flera dagar i rad. Jag kommer ihåg hur mycket jag grät på grund av dem.”

Jag tycker det är fruktansvärt att folk inte kan tänka, att de kan såra andra! Men jag anser att det är fegisar som gömmer sig bakom de anonyma inläggen! Dom vågar inte länka till sin sida för de är rädda att andra ska upptäcka vilka IDIOTER dom är i verkligenheten!

För att citera Madeleine Gauffin Rahme som är psykolog och psykoterapeut. Hon säger att nätet kan vara en kanal för undertryckta aggressioner.

– Vissa människor har en inneboende ilska, som inte syns utanpå. De vill kränka och göra illa. Nätet blir en låtsastillvaro där de kan få utlopp för de här känslorna, säger hon.

Läs hela artiklen på Aftonbladet! Här!

Läs även Rstahl's blogg här!

Jag vill ge en stor bukett tulpaner till alla mina goa bloggvänner!
Tack för att ni finns!
Tänk på ett vänligt ord kan vara värt en miljon, ett leende rädda en dag! Så Le och gör någon glad!


God morgon!


Så var det tisdag... en helt vanlig tisdag!
Så kollar man tidningarna, vad står det... jo Mord och misshandel... inte bara idag utan dagligen!
Skrämmande, det är ju något groteskt brott här i Sverige dagligen! Så här stod det på Aftonbladest sida:

En ung man har hittats misshandlad till döds i en lägenhet i Umeå.

Tre skadade har förts till sjukhus.

Polis och ambulans larmades till en lägenhet i stadsdelen Ersboda i Umeå vid 21.30-tiden på måndagskvällen.

–Vi blev kallade till den här platsen och där påträffades en livlös person och vi konstaterade att personen var avliden. På platsen har vi också anträffat ett antal skadade personer, säger Peder Jonsson, informationsansvarig vid polismyndigheten i Västerbottens län.

Polisen rubricerar ärendet som mord alternativt dråp, men vill inte säga om någon har gripits.

 

Är det bara jag som tycker det blivit mer av denna typen av rubriker i våra tidningar eller jag inbillar mig mig bara?

Sverige är ju inget stort land men jag tycker att frekvensen av grova brott har ökat drastiskt här!
Gängkrig, mord, misshandel, vapenbrott, rån och så vidare!
Vart är Sverige på väg?

Men nu är det dags att fixa lite annat, jag hoppas ni får en bra dag!
Här blir det jobba som vanligt!
Tjingeling!Ironic...


Så var det måndag... en orörd vecka!

Så var det måndag igen!
Ännu en orörd vecka!
Man kan ju undra vad som den ska innehålla?
Skulle vara nice med mycket vila och inget jobb :))
Vi är fortfarande snoriga och dana, lär väl ta tid innan detta försvinner...
Snackade med Em i går och hon har med fått tillbaka sin förkylning! :(
Annars vet jag inte vad denna vecka ska innehålla... vi får väl se!
Nu är det i alla fall jobbedags!
Ha en fin dag alla!
Tjingeling!

Klassisk Söndags Stek

 

För: 6-8 personer

Tillagningstid: 2 timmar

 

Detta är ett recept jag är uppvuxen med, varje söndag var det stek som gällde.

En klassiker som ofta bli bortglömd.

 

 

Ingredienser

Ca 2kg Tjocka revben

Piffi allkrydda.

En klick margarin.

 

Beskrivning:

Sätt på ugnen på 175grader och sätt i ugnsformen med en klick smör i.

Krydda revbenen väl med piffikrydda.

(Behöver inte vara hel, 2 bitar är lättare att hantera)

Lägg dem i i ugnsformen.

Stek dem i ugnen ca 1½-2 timmar

Ös dem med skyn lite då och då.

Servera med kokt potatis & kokta grönsaker och såklart klassisk brunsås till, se mitt recept.

Sås:

För: 6-8 personer

En härligt gräddig sås till söndagssteken.

 

Ingredienser

1-2dl potatisvatten

Skyn från söndagssteken

1-1½ dl matgrädde gärna milda 4%

Lite collorit soya

En nypa socker

Vetemjöl

Kallt vatten


Beskrivning:

Ta ur köttet ur ugnsformen och slå skyn i en kastrull, koka upp.

Vispa gärna ur formen med lite vätska så ni får med allt.

Tillsätt 1-2 dl potatisvatten.

Slå i 1-1½ dl matgrädde gärna milda 4%

Vill man ha mycket sås öka grädde och potatis vatten i lika delar.

Lite collorit soya, en nypa socker.

Skulle det behövas redas mer skaka lite vatten & vetemjöl klumpfritt och tillsätt under kokning & vispa väl.Min älskade mamma

~
Skulle fyllt 87 år idag om hon levt, men hon dog för snart 10 år sedan!
Det går inte en dag som jag inte saknar henne!
Hon var den mest underbara person man kan tänka sig!
Hon blev hastigt sjuk och från den dag vi fick reda på att hon hade cancer tog det inte många veckor  tills hon avled, alldeles för snabbt, alldeles för tidigt!
~
Mamma du är i mitt hjärta, i mina tankar, du är överallt!
Du var den finaste person jag känt, den mest omtänksamma och givmilda.
Vi har aldrig haft mycket med det du hade det delade du med dig av!
Du var alltid hjälpsam! Även om du inte hade ork och var trött så fanns du där, bara ett samtal bort med tröstande ord!
Tack älskade mamma för allt! Jag saknar dig!
~
¨
Älskar dig för Evigt!
Din dotter Mariann.


Moved...

Vår kära vän Kenneth som flyttat höger upp i landet än där han innan befann sig (Nyköping)
Hur man nu kan flytta uppåt??? När det finns neråt...hihi.
I Love Skåne! Kristianstad och framför allt ÅHUS!
Men han och hans kärlek har flyttat till Jämtland!
Och han har startat en ny blogg! Inte bara en... utan 3!
Han ska alltid vara värst! *Ler*
Men det kan ju vara kul att följa hans resa i ett nytt samhälle :)Vanliga bloggen och Foto bloggen
Och sist men inte minst...hans mat blogg med
Jag passar på att säga Grattis på 25-Årsdagen  oopppsss ska va 45 -årsdagen med :))

Lördagen snart till ända...

Som ni säkert fattat pga. förra inlägget så har vi tittat på Melodifestivalen!
Annars har vi försökt kurera oss så gott det går... tycker vi är alla lite snuviga/snoriga med halsont och hängiga.
Värken har varit lite bättre idag *glad* tabletterna börjar göra susen skulle jag tro.
Jag har varit lite duktig och sorterat papper och annat tråk, rensat lite och slängt.
Jag har gjort en kul sak idag, jag har beställt en sådan här :)
Någon som har en digitalfotoram? Tycker ni den är bra?
Den jag har beställ är en Jobo Curve
Så här står det om den:
Se och dela med dig av dina minnen med en digitial fotoram. Kortplats för SD och MMC samt USB-ingång gör ramen mångsidig då du enkelt kan plugga in kamera, USB-minne eller en extern hårddisk.
Upplösning 480x234 pixlar, filformat för visning: JPEG/JPG, visningslägen: fullscreen och slide show. Zoom- och roterfunktion.
Kan användas i landskap- och porträttsläge. Storlek: 205 x 140 x 27,5 mm. Levereras med AC-adapter.
Ser fram emot att den ska komma!
Men nu ska jag mysa lite med min darling och sen stupa i säng!
Tjingeling!

Vann rätt låt?

Jag tycker väldigt mycket om Anna's låt!
Och har gjort sen jag hörde den första gången, så jag tycker rätt låt vann!
.

Bild är lånad från kristianstadsbladet.se

Extra roligt är det att det var Emmalisa Norrhamn från Kristianstad lade sången på demotejpen och såg till att bidraget kom med i Melodifestivalen. Och att Anna Bergendahl fick sitt stora genombrott när hon sedan framförde låten i deltävlingen i Malmö.
Och ikväll vann hon!
Jätte grattis till Anna!


Mitt stjärntecken :)

fun quiz for myspace profile and blog

I found this at Lets101 Quizzes - blog quizzes


Irony...


Maya´s ugns Karré

För: 4 personer

Tillagningstid: ca 1 timme

 

Här kommer ett recept som är kanon när man kommer hem från jobbet, lite jobb och sköter sig själv i ugnen.

 

Ingredienser

4 skivor fläskkarré

1 stor Gul lök

1 stor röd paprika .

Piffykrydda .

 

Beskrivning:

Sätt ugnen på 200grader.

Lägg karrén i en eldfastform.

Skär lök i grova skivor & halvera dem sedan.

Skär paprikan i grova strimmlor.

Lägg lök och paprika över Karrén & krydda!

Ca 50 minuter i ugnen

Servera med Klyftpotatis och en klick Creme fraich

Kanon med denna är att du kan göra både klyftpotatisarna och Karrén samtidigt.

 

 


Strange...


Woohooo... Äntligen!

Morrn morrn..ÄNTLIGEN! Fredag.. en ganska sliten Maya sitter här...längtar tills i morgon när jag kan sova lääänge!
Men ni ska se, jag är säkert uppe tidigt för då vaknar jag säker tidigt efter som jag får lov att sova hur länge jag vill...hihihi.
Men idag är det i alla fall MYSFREDAG! Underbart!
Blir en härlig kväll men min älskade sambo!
Men först av allt är det ju de vanliga rutinera, fixa sig, frukost, jobba sen hem :)
Fixa lite god mat, ett glas vin kanske..men bara ett annars somnar jag bara ...hihi!
Önskar alla en härlig fredag!
.

Ironic...


Ljuvlig kycklinggratäng

 

 

För: 4 personer

Tillagningstid: 30 minuter

 

Dessutom den snabbaste kycklinggratäng jag någonsin gjort när det gäller att tillbereda den! Härligt mycket vitlök och underbart gott.

 

Ingredienser

4 kycklingfileér

6 dl grädde

12 vitlöksklyftor

Riven parmesanost

 

Beskrivning:

Sätt ugnen på 200-225 grader.

Lägg kycklingfiléerna i en eldfastform. Pressa 3 vitlöksklyftor på varje kycklingfilé.

Lägg ganska mycket riven parmesanost på varje filé.

Slå grädden i formen försiktigt, ska vara så det nästan täcker filéerna.

 

Gräddas i ugnen ca 20-25 minuter eller tills Kycklingen känns klar.


Torsdag...God morgon!

Så var det torsdag vilket betyder städ dag hemma hos oss :)

Vissa tycker jag är löjlig med mina rutiner... men jag gillar dem, händer ju att man ändra för man ska något speciellt...
~
Men jag gillar rutiner!
~
Som när man stiger upp...
* Toalettbesök
*Sätta på kaffe
*Blogga
*Frukost
* Dusch
*Klä sig
*Jobba
~
Har ni några speciella Rutiner?
Eller saker ni gör varje vecka på samma tid och dag... typ!

Nu är det dags!
Tjingeling!
~Blogg Award

 

Fick en Award av min Kära vän Ann =) sånt blir man alltid glad av.

Denna Blogaward funkar så här:

A:Kopiera Awarden (klicka på den o få den i ett nytt fönster spara som bild.

B: Länka till personen som gett dig awarden

C: Berätta 7 intresanta fakta om dig själv

D: Välj 7 andra bloggar som du vill ge Awarden till

E: Länka till deras Bloggar

F: Lägg en komentar i deras blogg att du gett den denna award.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7 intressanta eller ointressanta fakta...... om mig:

 

1. Som barn ville jag jobba som kassörska eller på kontor när jag blev "stor" Och jag har gjort båda!

 

2. Älskar att göra tavlor..hihi, dvs Måla och teckna.

 

3. Hatar höga höjder, allt 10 cm över marken vill säga!

 

4. Bor på mitt drömställe, Åhus!

 

5. Älskar gå på Loppisar och rea... allt som gör att man kan handla utan det blir dyrt!

 

6. Flyttade hemifrån som 17-åring

 

7. Fullkomligt orädd för kryp!

 

Och nu till det svåraste... välja ut 7 tjejer...

 

1, Annika (& Mini) ... För deras blogg är rolig och underhållande!

 

2. Anna ... för hennes blogg ger mig många skratt och där är många kloka tankar!

 

3. Krizza en blogg som bjuder på massa tokiga saker, hon bjuder verkligen på sig själv!

 

4 Johanna För alla skratt jag får där :) You go girl!

 

5. Kicka Tack för alla råd och tips! Puss på dig vännen!

 

6. Jojo Du är värd det bästa! Kämpa på Tjejen!

 

7. Eva För en inspirerande blogg som gör mig glad!

 

Finns ju så många till jag ville ha med på min lista... Kicki,

 

Anneli mfl. men de får komma med nästa gång :)) Får hoppas

 

man får fler Awards  ..hihi.

~

Maya´s snabba lövbiffpanna


För: 4-5 personer

Tillagningstid: 20 minuter

 

Lättlagat och gott till pasta!

 

Ingredienser

500 g lövbiff

1 förp Findus deli wok

1 brk créme bonjour cuisine

1 brk champinjoner

2 vitlöksklyftor

Vitpeppar

1 dl crème fraiche

½ dl matlagningsgrädde

 

Pasta till 4 personer

Beskrivning

Bryn köttet ihop med vitlök, dofta över lite vitpeppar.

Tillsätt Champinjoner (utan spad) fortsätt bryna så där inte är någon vätska kvar.

 

Tillsätta grönsakerna bryn lite, tillsätt créme bonjur cuisine, créme fraich och matlagningsgrädde.

 

Låt koka ihop lite.

Klart att servera!


Vi som ändå var med på 70-80-talet å verkligen upplevde det.

 

~

Då:
 Längre hår
Nu: Längtar efter hår.

 

: Ville ha en BMW
Nu: Vill ha ett hyggligt BMI

 

: Slog runt i en hippiekula
Nu: Behöver en ny höftkula

 

: Rolling Stones
Nu: Njurstenar

 

: Blev kallad till rektorsexpeditionen
Nu: Ringer till rektorsexpeditionen

 

 : Klarade körkortstestet
Nu: Klarar syntestet

 

 
: Såg folk som rökte gräs
Nu: Rensar ogräs

 

: Krossa systemet!
Nu: Uppgraderar datasystemet

 

: Hårdrock
Nu: Hård mage

 

 

: Fri sex
Nu: Sexfritt

 

 
: Trimmade bilen
Nu: Får allt fler bilringar

 

 
: Surt godis
Nu: Sura uppstötningar

 

: Sjöng protestvisor
Nu: Behöver tandproteser

 

: Vaken till 5
Nu: Vaknar 4

 

 
: Hår på bröstet
Nu: Hår i näsborrarna

 

 

: Hängde på disco
Nu: Det mesta på kroppen hänger

 

: Kollade 'Den sista färden'
Nu: Ringer efter färdtjänst

 

: Rockband
Nu: Bråckband

 

: Solade halvnaken
Nu: Ligger påklädd under parasollen
 

 

: Brände flaggor
Nu: Bränner CD skivor

 

: Ute och röjde
Nu: Hemorrojder

 

: Rödstrumpor
Nu: Stödstrumpor

 

: Ville resa till alla jordens kontinenter
Nu: Vill ha hjälpmedel mot inkontinensen
Onsdag redan!

Vet inte om den är så god, men uppe är jag och morgon är det!
Snart dags att jobba ... inte för att jag känner alls för det utan för man måste!
Hade hellre krupit ner i sängen igen och vilat!
Men det går ju inte! Man har ett ansvar gentemot sina kolleger och sitt jobb!
Vet att det finns personer som blir hemma så fort de känner sig de minsta krassliga men jag är definitivt inte en av dem!
Sin sak när man har små barn och måste va hemma, glad att den tiden är över :)
Glömmer inte vattkoppor som avlöstes av följdsjukdomar och jag klättrade nästan på väggarna eftersom tjejerna fick det efter varann och inte samtidigt! *suck*
Men nu är det dags för lite frukost! Ha en fin fin dag alla!
Tjingeling!

Dirty Mind?


Wiro Gryta


För: 6-8 personer

Tillagningstid: 45 minuter till 1 timme

Härligt god kycklinggryta med päron! Tack Veronica för detta underbara recept!

 

Ingredienser

1 stor burk konserverade päron

1 stor gul paprika

1 kg kycklingfilé

1 burk konserverade champinjoner

1 dl Crème fraiche lätt

2 dl Milda matlagningsgrädde 4%

1 stor purjolök

1 hönsbuljongtärning

Salt

3-5 tsk curry eller efter smak

 

Beskrivning

Börja med att ta upp päronen ur burken, spara spadet till sås. Låt päronen rinna av på en bit hushållspapper. Strimla kycklingen. Hacka paprikan i bitar. Skölj och skiva purjolöken. Öppna även champinjonburken.

 

Börja med att "bränna" curryn med lite margarin i grytan. Lägg ner den strimlande kycklingen och bryn den ordentligt. Sätt ner värmen något. Slå i

champinjonerna med spad, tillsätt paprika och purjolök. Tillsätt Creme fraiche, grädde och buljongtärningen.

 

Rör så allt blandas väl och inte bränns. Tillsätt päronspadet. På med lock och låt småkoka försiktigt.

 

Under tiden det puttrar så kan man koka ris och fixa en fräsch sallad.

 

Smaka av med lite salt, tänk på att päronen kan vara väldigt söta. Sist men inte minst, dela päronen i lagom mumsbitar och lägg i och slå av värmen, man vill bara få dem varma, inte så de kokar sönder.

Väldigt gott och smakrikt.

Lycka till!
Drink and drive!?

Finns massor kul på Roliga bilder. nu
Kika in där!

God morgon världen!

Hej hopp!
Här är det segt och dant... värken är den samma så jag har en ny kur piller att ta för att se om den kan hjälpa!
Får hoppas detta ger med sig snart!
Kallt är det igen, men underbart väder om dagarna!
Så snön den försvinner sakta men säkert!
Idag är det en ganska behaglig dag... inte många måsten! Så nice :)
Vad ska ni göra denna tisdag?
Jag planerar för en kväll med en ny Amelia och en avkopplande stund framför brasan ikväll :)
Men nu! Jobb!
Tjingeling!

Good Luck!Tack och lov så finns det GPS idag :)))Härlig söndag!

Det har varit en jätte härlig söndag, varit ute och gått vid havet... äntligen börjar sanden kika fram under snön :)
På tiden tycker jag, det har varit sol och så skönt! I just love it! Våren ÄR på väg... även om det är lite trögt!
Där jag brukar promenera var avstängt för skjutning... bäst att hålla sig undan. *ler*
Till och med hemma på tomten har snön lyckats smälta på ett fåtal ställe.
Sen har vi haft Harpers Island Maraton och käkat Tacos :)
Så det har verkligen varit en myssöndag!
Kommande vecka ska Natti till provtagningen igen... men först till läkaren på måndag, vi var där i fredags och kollade blodsocker och han var lite bekymrad, så hon ska lämna fler prover.. blodsockret var perfekt :) 4,8!
men hon dricker hela tiden så det kunde vara annat som spökar!
Så läkarbesök och labb på måndag så får vi se vad dom säger.
Avslutar med några strand bilder!
Ha en underbar kväll!
Tjingeling!

Varning nummer 2?


Utmanad Av Jojo

Johanna har utmanat oss flickor att visa vad vi har i väskan...
Jag har ju ingen "väska" just nu men en portfölj!
Och detta har jag i den!

♥ Nagelfil (Deepend)
♥ Prada lipbalm

♥ Lancôme läppstift

♥ Pass

♥ Plånbok

♥ Börs

♥ Nycklar i fodral

♥ Handskar

♥ Iphone

♥ Penna (fr Catwalk, min frissa)

Oppss..Dorota den slank visst med hem sist ...haha.

Hårborste
♥ Hårspänne
♥Läkerol Pear Licorice
~
~
Och nu utmanar jag alla som läser min blogg och har en blogg att göra samma sak!

Så berätta när ni gjort det :)

Tjingeling!


Varning?


För tröga människor?


Need I say more???


Skönt med lördag!

Hej hopp!
Är så skönt att vara ledig, sovmorgon ända till halv åtta...nice :)
Sen kom Em och hämtade mig och vi körde på loppis.
Älskar loppisar där man kan hitta bra saker till en billig peng!
Brukar ni handla på loppis, myrorna eller likande.
När jag bodde i Malmö var man ofta på myrorna, dels för lämna in saker man tröttnat på och dels shoppa nytt!
Chris kom nyss hem, han har varit och hjälp Carina att flytta!
Så nu får vi passa på att önska Janne och Carina lycka till med sambo livet!
Nu ska jag sätta fyr till Natalie i hennes kamin, för hon kommer snart hem och det är ju nice om det är varmt om mysigt!
Och snart är det dags att fixa lite god mat, Rådjursfilé, kantareller, potatis och pepparsås. Mums!
Ha en härlig lördag!
Tjingeling!
~

Ny bil....

Med tanke på all snö som kommit borde man köpa ny bil kanske?
Eller vad säg som om denna?
Kanske passar mer uppe hos Marcus i Umeå än här i Skåne?!
~
~
~
~
Men här är ju faktiskt kommit ganska mycket snö för att vara Skåne!
~~~~~~~~
Bilderna hittade jag på ROLIGA-BILDER.ORG
Ha en trevlig kväll!
Tjingeling!
~


Irony...


Äntligen...

är det fredag... denna veckan har gått trögt!
Inte sakta, men trögt... ska bli riktigt skönt att va ledig och få vila.
Ska sova länge i morgon :)
Chris kommer va i väg i alla fall hela lördagen, ska hjälpa några vänner att flytta.
Inte lönt jag följer med, känner mig bara i vägen om jag inte kan göra något!
Och just nu kan jag knappt göra något alls ...blää vad det är drygt.
Tur jag har en underbar sambo och dotter som hjälper mig :))
I går när jag gick och la mig för att läsa blev jag så irriterad, inte ens boken funkar att hålla... grrr, får köpa den i pocket istället så den inte är så tung *Ler*
Åhhh... vad härligt med fredag! Hoppas solen skiner på oss i dag med... trots sina 10 minus så blir man glad!
Men nu är det dags att ge sig av!
Tjingeling!

Ironic...


Torsdag redan...

I går var vi hos Em och gratulerade henne på hennes 22 års dag :)
Tror hon fick allt hon önskade sig! Presentkort på Make Up store, Presentkort på fotbehandling, 6 nagellack, foundation, hårband, Gröna mönstrade gardiner, frottéhanddukar, lotter, träningskläder, sockor,  vindställ, mörklila ljus, mörklila blockljus, disktrasa...haha, Lasse är underbar(hennes svärfar, dom ger varann alltid någon galen present) Bok, nu tror jag inte jag missade något :)
~
Vi gav henne Gardiner (mönstrade i orange mfl färger), dukar (en orange & en grön), Kökshanduk(orange) ljus grönt, ljuslykta, äggklocka (orange) servetter(gröna blad) och så klart tulpaner :))
Hon, precis som jag älskar tulpaner.
~
~
Jätte kul att kunna köpa lite roliga presenter...hihi, annars önskar sig ungdomarna oftast present kort ..hehe och det är inte lika kul!
Vi blev bjudna på kycklingpaj, Tacopaj och köttfärspaj och till det var det sallad! Mums.
Sen blev det underbart god marängtårta!
¨
~
Jag är fortfarande hängig och har värk, så det blir inte mycket man orkar.
Men får vila till helgen.
Hoppas er dag med var bra igår.
Får susa runt till er alla när jag är lite bättre!
Men nu är det dags att åka och jobba!
Tjingeling!

Ironic...


Grattis på Födelsedagen!

Idag fyller mina stora dotter hela 22 år!
Vi önskar dig en underbar dag!
Jätte Grattis Emily
Vi älskar dig!

~

Köra försiktigt?


Grattis på Födelsedagen!

Säger vi till Olivia på hennes 35-Årsdag!

Så har det blivit....

Kallt igen!
Det började frysa på i går kväll!
Det är inte jätte kallt som tur är!
Har er snö börjat smälta? Är så härligt att man börjar se barmark igen!
Gick på stan i går och shoppade födelsedagspresenter utan att bli slaskig och blöt :))
I dag fyller Olivia år och på lördag är det Rockabilly fest :)
Tyvärr måste vi tacka nej, men det kommer ju säker fler gånger!
Temat var ju kanon fräckt! Så det är lite synd man missar det!
Men nu måste jag fixa mig! Jobbedags!
Tjingeling!

Kommer ni ihåg?80-talet, visst är det ofattbart att: 

Vi på fullt allvar trodde att George Michael var hetero 

Vi köade utanför telefonautomater varje gång vi ville ringa hem 

Hockeyfrillan fanns på var mans huvud - gärna i kombination med en 
synthtofs 

Seglarskon betraktades som 'klassisk' och 'tidlös' 

En krusig permanent ansågs vara en trendig frisyr - både på tjejer och killar 

Dirty Dancing stjärnan Patrick Swayze betraktades som supersexig 

Axelvaddar, ju större desto bättre, 
gav oss en naturlig siluett 

Mascaran inte skulle vara svart 
utan ha samma färg som ögonen 
- blå, grön eller brun 

En bit kassler med ananasskiva betraktades 
som exotisk och att alla maträtter som 
innehöll ananas hette någonting med Hawaii 

Den lyxigaste förrätten var räkcocktail 
och den flottaste efterrätten glace au four 

Vi fick inte hoppa på golvet när vi lyssnade på musik 
- då blev det hack i skivan 

Det fanns en särskild möbel att förvara skivspelaren på, 
den kallades stereobänken. 

Vi gick med i bokklubbar, skivklubbar och 
samlade på receptkort som vi förvarade i speciella boxar. 

Det gick rykten om att Michael och 
Janet Jackson var samma person. 

Det vita mirakelmedlet Tippex var 
det enda sättet att åtgärda stavfel 

Vi trodde att vi skulle få HIV vid blotta 
anblicken av Jacob Dahlin och 
Sighsten Herrgård 

Tights och storskjorta var en naturlig kombination 

Våra finaste tavlor förställde 
kyssande par i solnedgång, gråtande clowner 
och galopperande enhörningar 

Vi gick och tränade med stringtrosor utanpå gympadräkten 

'jag skriver en check' var en vanlig replik i shoppingsammanhang 

Snabbmat var detsamma som 'en grillad med mos' 


År 2010, du vet att du lever år 2010 när : 

1. Du av misstag knappar in en pin-kod på mikrovågsugnen 

2. Du inte har lagt patiens med verkliga kort på flera år 

3. Du har 15 telefonnummer till en familj på 3 personer 

4. Du skickar e-post till dem som sitter bredvid dig 

5. Ursäkten för att du har tappat kontakten med gamla vänner är att du inte 
har deras e - postadresser 

6. Du har jobbat vid samma skrivbord i 4 år men för tre olika företag 

7. Din chef klarar inte av att göra ditt jobb 

8. Din lunch består av rå fisk som du äter med pinnar 

10. Du ringer familjen för att höra om de är hemma medan du kör in i 
garaget 

11. All reklam på TV har en internetadress under 

12. Du får panik för att du lämnat huset utan mobilen (som du inte hade de 
första 20-40 åren av ditt liv) och måste åka tillbaka för att hämta den 

13. Det första du gör när du kliver upp på morgonen är att gå ' online ' 
innan du hämtar kaffet i espressomaskinen 

14. Du lägger huvudet på sidan för att le : ) 

15. Du läser detta och nickar och ler 

16. Ändå värre; du vet precis vem du ska skicka detta mail vidare till 

17. Du är för upptagen för att lägga märke till att nr 9 saknas i denna 
lista 

18. Du scrollade upp för att kolla att den faktiskt inte var där 

19. Och nu sitter du och ler åt dig själv 

Ha en fortsatt trevlig dag

Har du en bra dag?

1 Mars

Så var det första Mars!
Oj vad tiden rinner iväg... och det är mer som rinner!
Snön smälter! Tjooo hooo!
Idag ska jag till stan efter jobbet, måste hitta någon mer present till Em!
Vet precis vad jag vill ha om jag bara kan hitta det!
Måndagar är så tråkiga... 4 dagar kvar till fredag, hihi.
Men det går säkert i ett naffs :)
Vad ska ni göra denna måndag?
Nu är det dags för att göra vid sig och sen jobba :)
Ha en fin fin måndag!
Tjingeling!

RSS 2.0